Velké Březno

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Sčítací operáty

Seznamy obyvatel zámku

Jedním z mála pramenů, díky kterým můžeme nahlédnout do mikrokosmu zámeckého života, jsou sčítací operáty. V archivu města Ústí nad Labem se zachovalo celkem 5 dostupných seznamů trvale hlášených (!) obyvatel zámku z let 1869, 1880, 1890, 1900 a 1921.  Některé zaznamenávají i takové detaily jako jsou hluchota, slepota či schopnost vojenské služby. Někdy obsahují i nepřesnosti či dokonce špatně uvedené údaje, které jsou připisovány na vrub změn zákonů, kvůli kterým zřejmě docházelo k nedorozuměním či sběru dat ve chvatu. V přehledu jsem se soustředil spíše na údaje jmen, místa či roku narození, případně dále rozvedl genealogické údaje, které jsou přístupné i díky dnes již online vedeným matrikám. 

Scitani 1869.pdf
PDF (123,87 KB)