Ze života na zámku

Sloužící a jiné reálie

V této sekci budeme postupně přinášet jednotlivé informace, vztahující se k dějinám zámku ve Velkém Březně. Zámky ve Velkém Březně se nalézají dva -  nový neboli horní, tedy ten náš -  a dolní, tzv. starý, kde vyrůstala Žofie Chotková. Detailů je mnoho i poskrovnu, některé věci odvál nemilosrdný čas či nenechaví lidé. Pokud by někdo zaznamenal jméno svého předka či znal osobu, která by mohla přispět svými vzpomínkami či předměty k osvětlení zámecké historie, velice rádi jeho příběh zaznamenáme či budeme prezentovat i v rámci zámecké expozice.