Dub letní, převislý

Quercus robur „Pendula“

Česky dub křemelák má obloukovitě převislé větve. Poskytuje úkryt pro hnízdění ptactva. Duby letní se dožívají stáří až 1000 let. Takovéto duby jsou velmi důležité pro historiky. Jak to? Zachytíme-li přesně změřené šířky letokruhů ve dřevě, dostaneme obraz uplynulých let, pokud jde o teplotu a množství srážek. U stromů stejného druhu a ze stejného území se tyto křivky navzájem podobají. Proto lze křivky různě starých dřev také vzájemně srovnávat. Je tak možné sestavit přesné křivky pro celá uplynulá staletí. Tak byly pro střední Evropu vypracovány chronologické údaje u jedlí, buků a dubů pro celá dvě tisíciletí. A praktické využití? S jejich pomocí lze datovat neznámá dřeva, např. trámy historických památek nebo dřeva nábytku, u nichž je možné takto určit maximální stáří.  V našem parku najdete i jiné druhy dubů: dub letní stříhanolistý, dub červený, dub šarlatový a dub bahenní.