Šácholán přišpičatělý

Magnolia acuminata

Patří mezi mírně chráněné dřeviny. V našem parku byl vysazen v roce 2013. Jeho domovinou je východ USA, kde roste společně s liliovníkem tulipánokvětým. Kůru ze stromu používali Indiáni k léčení průjmu.