Kaštanovník setý (jedlý)

Castanea sativa

Strom, který plodí jedlé kaštany, u nás není původně domovský, pochází z jižní Evropy, ale v našich krajích vlastně zdomácněl. Zralé plody padají samy ze stromu. V dávných dobách byla moučka z kaštanů používána jako základní potravina. Po objevení brambor zmizely kaštany z běžného jídelníčku. Dnes se používají pouze jako delikatesa. Jedlé kaštany obsahují až 35 % škrobu, dále bílkoviny, sacharózu, dextrin, oleje aj. Pro obsah těchto látek se pěstuje celá tisíciletí.